הלו! בונים פה!
בבקשה לא להסתובב כאן.
גיברת! גיברת לצאת מהמים!