להזמנות ארועים ושיחות חולין - ארבל : 052-5275666

1
2
5
7
3
4
6

והבוביזמרים הבאים: (הידועים כרגע)
15/9/2016 בוביכנרת - לשיר כל הלילה כשפחות חם.
4/10/2016  בוביזמר ראש השנה  + מסיבה עברית!! (דרך הטבע,מחלף ירקון)
15/10/2016
 - בובי-ילד לילדים והורים בבריכה של אונ' ת"א (18:00)
מתישהו בסתיו - בובימדבר ביום חמישי.